Tin tức

Khảo sát gộp máy chủ tháng 11 - 2017 [08-11-2017]

Ban điều hành xin thông báo việc lấy ý kiến đồng đạo tham gia game khảo sát để tiến hành gộp máy chủ trong tháng 7 này được thành công, đồng đạo cùng tham gia khảo sát tại link sau:

https://goo.gl/gwkyFc

Thời gian:  15h ngày 8/11/2017

Rất mong đồng đạo cùng cho bình luận để ban điều hành tham khảo để khảo sát thành công hơn, và việc gộp máy chủ như mong muốn của đồng đạo.