Tin tức

Cập nhật phiên bản mới - 5/1/2017 [04-01-2017]

Lang Gia Bảng sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ server để tiến hành cập nhật phiên bản mới.

 

Thời gian dự kiến: 9h00 - 11h00

 

Tính năng Kết hôn

 

Bấm    để mở

 

  • Điều kiện: 2 nhân vật là hảo hữu và độ thân mật trên 99.
  • Sau khi kết hôn sẽ mở Phó Bản Phu Thê, tham gia sẽ nhận nguyên liệu Mài và Khắc Nhẫn Cưới, giúp tăng lực chiến của vợ và chồng.
  • Ngoài ra, sau khi kết hôn vợ chồng có thể chat mật tại kênh riêng của nhau và có thể dịch chuyển lập tức đến bên cạnh tình nhân.

 

 

Kích hoạt Quang Dực

  • Người chơi cấp 80 mở.
  • Người chơi tích lũy nạp trong ngày sẽ nhận được vật phẩm kích hoạt Quang Dực (Cánh), tăng lực chiến cho người chơi.

 

 

Cánh có thể nâng cấp như Thú Cưỡi và Kỵ Binh, sau khi tăng cấp sẽ nâng lực chiến của nhân vật.