Tin tức

Bảo Trì Gộp Server - 20/12/2017 [19-12-2017]

 

Thời gian:  9h - 11h ngày 20/12/2017

 BDH xin thông báo đến các Chủ Tướng lịch gộp server, theo đó các server trong lịch dưới đây sẽ được tiến hành bảo trì cùng thời điểm để tiến hành gộp.

- Thời gian bảo trì có thể sẽ kết thúc sớm hoặc muộn hơn thời gian đã thông báo.