Sự kiện

Ưu Đãi Tăng Cấp Cánh - 5/1/2017 [05-01-2017]

 

Nhằm mừng cập nhật tính năng mới, trong vòng 4 ngày từ 9h 05/01/2017 đến 23h59 09/01/2017, khi đại hiệp nâng cấp Cánh đến cấp 3 sẽ được hoàn trả toàn bộ số lượng Cánh Chu Tước đã dùng.

 

      

Quang Dực – Cánh:

  • Cấp mở: 80
  • Điều kiện mở: người chơi nạp thẻ với mức bất kỳ sẽ kích hoạt Cánh.