Sự kiện

Tưng Bừng Hái Lộc Xuân - 26/1/2017 [24-01-2017]

"Xuân hân hoan từng câu chúc

Lộc Xuân mang bao nụ cười"

 

Hãy tham gia sự kiện Hái Lộc Xuân cùng Lang Gia Bảng để nhận được nhiều may mắn trong năm mới.

 

Thời gian sự kiện: 0h ngày 26/1/2017 - 23h59 ngày 1/2/2017

 

 

 

BĐH kính bút !