Sự kiện

Tặng Thú Cưỡi Kim Cang Sa [27-12-2016]

Nhằm tăng thêm ưu đãi dành cho các đại hiệp mới, bắt đầu từ máy chủ Lang Gia 13, đại hiệp nạp thẻ lần đầu với mức bất kỳ ngoài phần thưởng cũ sẽ nhận thêm hình tượng thú cưỡi Kim Cang Sa cực đẹp, đồng thời còn tăng thêm 1030 lực chiến.

 

Trong giao diện game, đại hiệp vui lòng nhấn biểu tượng    để xem phần thưởng mới.

 

       

   Sau khi sử dụng hình tượng thú cưỡi mới, đại hiệp vui lòng nhấn vào nút "Đổi" trên giao diện Thú Cưỡi để sử dụng hình tượng thú cưỡi mới.

 

 

          Hình tượng thú cưỡi Kim Cang Sa