Sự kiện

Sự kiện Vòng Quay May Mắn - 31/12/2016 [31-12-2016]

Thời gian: từ 0h ngày 31/12 - 23h59' ngày 02/01/2017

 

Trong thời gian sự kiện, đại hiệp nhấn biểu tượng  để mở giao diện Vòng Quay May Mắn và dùng 20 vàng hoặc 4 Phiếu Rút Thăm để quay sẽ có xác suất nhận được những vật phẩm sau:

  • Long Diên Quả
  • Long Hồn

 

               

Ngoài ra, mỗi lần quay đại hiệp sẽ nhận được 10 điểm thưởng. Khi điểm tích lũy đạt mốc 500, 1000, 2000, 5000 sẽ nhận được phần thưởng tích lũy. Mốc thưởng tích lũy cuối cùng sẽ tặng Long Linh, tăng ngay 2% lực chiến của thú cưỡi.

 

               

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành các mục tiêu sau sẽ nhận được phiếu Rút Thăm:

  • Đăng nhập mỗi ngày nhận 2 phiếu rút thưởng
  • Hộ tống mỹ nhân mỗi ngày 3 lần nhận 2 phiếu rút thưởng
  • Độ Sôi Nổi mỗi ngày đạt 160 200 300 lần lượt nhận 2, 3, 3 phiếu rút thưởng