Sự kiện

Nạp Hoàn Trả 20% Với Server Mới [27-12-2016]

1. Thời gian: 3 ngày đầu mở server 
 
2. Phạm vi: từ server 13 trở về sau
 
3. Nội dung:
Trong 3 ngày đầu mở server, đại hiệp nạp vàng sẽ được tặng thêm 20% so với tổng giá trị nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
 
Để nhận quà, đại hiệp vui lòng nhấn vào biểu tượng  Inline image 2  
 
 
Inline image 1
 
Sau khi nhận quà, vàng tặng sẽ được chuyển vào Túi, nhấn Dùng sẽ nhận được vàng tặng.