Sự kiện

Hải Đảo Tầm Bảo - 22/12/2017 [21-12-2017]

 

Thời gian: 0h - 23h59 ngày  22/12/2017

 

Đối tượng tham gia: người chơi đã mở con đường tơ lụa

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi có thể lên đảo để đào kho báu, phần thưởng trong kho báu là tơ lụa và mảnh cổ tịch

 

 

Mỗi lần đào bảo đều có 3 cấp độ phần thưởng khác nhau, tiêu phí vàng để nâng cấp độ phần thưởng trong mỗi kho báu.

Nếu cấp độ kho báu tương đồng  hoặc có liên quan thì sẽ nhận thêm phần thưởng ngoài ý muốn.

Cấp kho báu càng cao thì phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều.

Những đảo được chỉ định sẽ có phần thưởng x2, x3 và x5 cho mỗi lần đào kho báu.

Thư mời thiên trúc, có thể sử dụng đi thông thương tại thiên trúc 1 lần ( cổ tịch 9 trở lên có thể đào được), thời gian sử dụng không giới hạn.