Cẩm nang

 • Thần Tài Tặng Quà

  [27-08-2015]

   Tại đại điện Long Thành lung linh- Kim Lăng, nơi hoạt động duy nhất được dùng kỹ năng trong thành, chính là Thần Tài Tặng Quà khi mở Server ngày 1-7. Trong thời gian hoạt động, 19:00 mỗi tối sẽ được ngắm biển người trong thành.

 • Sóng Gió Long Thành

  [27-08-2015]

   16:00-18:00 mỗi ngày mở Sóng Gió Long Thành, sau khi vào có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận Exp, Đá Tôi Luyện. Diệt Long Thành Oán Linh rơi ra Thẻ Bang Cống.

 • Shop Đổi

  [27-08-2015]

   Trong giao diện Nhân Vật có giao diện Đổi, trong đó có 3 loại Shop Đổi.

 • Hệ Thống “Tùy Tùng”

  [27-08-2015]

   Tùy Tùng là đồng hành trung thành nhất với người chơi Lang Da Bảng, họ có thể cùng người chơi tham gia chiến đấu, cũng có thể phụ trợ người chơi tăng tỷ lệ sống sót.

 • Kích Chiến Boss

  [25-08-2015]

   Boss Thế Giới và Boss Map Tầm Bảo đều tập trung trong giao diện Nhà Boss, rất tiện lợi có thể tra xem tình hình Boss hoặc người chơi tiêu diệt Boss.

 • Hệ Thống Vũ Quang

  [24-08-2015]

   Tùy Tùng sau khi đạt 3 sao sẽ mở “Tùy Tùng Quang Vũ”, Quang Vũ tăng cấp không chỉ tăng lực chiến, tăng thuộc tính nhân vật và Tùy Tùng, mà còn sở hữu Tùy Tùng đẹp mắt.

 • Hệ Thống Long Mạch

  [24-08-2015]

   Tăng cấp Thú Cưỡi Long Mạch có thể tăng thuộc tính và lực chiến của nhân vật. Tuy là không tăng nhiều nhưng tích lũy ngày qua ngày cũng được xem là đáng kể.

 • Hệ Thống Linh Vũ

  [24-08-2015]

   Linh Vũ là hệ thống hỗ trợ người chơi tấn công. Sau khi người chơi nhận được Linh Vũ, lúc tấn công, Linh Vũ có tỷ lệ nhất định tấn công kẻ địch.

 • Hệ Thống Kỵ Binh

  [24-08-2015]

   Khi cấp VIP của người chơi đạt Lv3 sẽ mở chức năng Kỵ Binh, miễn phí nhận được Kỵ Binh cấp 1.

 • Độc Sấm Thiên Quân

  [24-08-2015]

   Cách đầu tiên mọi người nghĩ đến khi tăng trang bị là cường hóa, vậy Đá Cường Hóa từ đâu mà có? Đá Cường Hóa có thể nhận được khi vượt ải Đột Phá Thiên Quân, ngoài ra cũng có thể tầm bảo và các cách khác.