Tin tức

Update phiên bản 8.0 - 20/12/2016 [19-12-2016]

 

Công Thành Xưng Đế tiến hành bảo trì update phiên bản mới từ 9h00 - 11h00 ngày 20/12/2016 (thời gian dự kiến có thể sớm hơn hoặc dài hơn).

 

Phiên bản 8.0 có gì mới?

Mở giới hạn cấp, phó bản mới

- Mở giới hạn cấp 195

- Mở phó bản mới – Nam Cương

 

 

Mở tướng mới --- Chúc Dung Phu Nhân: nâng cấp tướng đỏ Chúc Dung thành tướng tím, vượt qua phó bản Nam Cương có thể chiêu mộ Chúc Dung Phu Nhân

 

 

- Chúc Dung sử dụng quân voi, khi lên trận có khả năng làm hỗn loạn quân địch, khiến quân địch không thể thi triển chiến pháp

 

Thành trì liên tỏa

- Thêm 1 yếu tố mới cho người chơi thuộc quốc gia là vương triều 1 trở lên và đã mở khoa kỹ “Kiên Thạch Lũy” sẽ nhận được kỹ năng “liên tỏa thành trì”

 

 

- Có thể liên kết 2-3 thành trì thành 1 thể, khi kẻ địch muốn đột tiến phải dựa trên tổng số quân của các thành trì đã liên kết

 

Nhiệm vụ quân tư

- Nhiệm vụ đầu tư sẽ đổi thành “Nhiệm vụ quân tư”, chỉ cần có 1 nước trong server là vương triều 1 sẽ mở

- Cách thức tham gia vẫn là thu thập các tài nguyên nhưng người chơi phải đến thành trì được chỉ định để mua tài nguyên hoặc có thể tấn công thành trì của phe địch để lấy.

 

Lôi đài tranh đấu

- Nhiệm vụ tỷ võ sẽ được sửa thành lôi đài tranh đấu, các chủ tướng sẽ tiến hành xa luân chiến.

- Trong 3 trận liên tục, thứ tự lên trận của các chủ tướng, cách sắp trận và sử dụng hỏa kế là cực kỳ quan trọng

 

Ngự bảo

- Điều kiện nhận bản vẽ ngự bảo giảm xuống, mở khoa kỹ mới có thể tự động nhận tài liệu , sau khi hoàn thành phó bản 186 có thể mở

- Sản xuất tài liệu trên bản đồ thế giới cũng được ưu hóa, tăng tốc độ sản xuất ngự bảo

 

Tướng thức tỉnh mới

- Thức tỉnh võ tướng Chu Thái

 

 

- Giác tỉnh cuối cùng Bất Khuất: Chịu đủ 5 lần tấn công, cộng dồn 1 tầng trạng thái "Bất Khuất", tăng mạnh công phòng của đội ngũ võ tướng; nhiều nhất cộng dồn 4 tầng. Khi bị nhiều hàng tấn công, mỗi hàng tính 1 lần tấn công. Anh Dũng Thêm 30 điểm Thống và không bị ảnh hưởng hiệu quả xấu.

 

Các ưu hóa khác

- Bảo vật tơ lụa: giảm số lượng mảnh

- Điều chỉnh quân tư: giảm tỷ lệ xuất hiện nhiệm vụ chiếm thành

- Thần binh tiêu hao: giảm mức tiêu hao bách luyện cang cho thần binh từ 120-160 xuống 10%

- Cấp thần binh: khi thần binh đạt cấp 160 và cấp 190 sản xuất giác tỉnh trà sẽ được nhiều hơn

- Chiêu thương lệnh: giới hạn số lượng, đạt số lượng tối đa không thể phong đất để nhận mảnh chiêu thương lệnh