Tin tức

update phiên bản 10.5 [30-10-2018]

Thời gian: 30/10/2018    13:30-15:00

 

Đúc tạo bá hạ

Trong toàn server cần có 5 người hoàn thành cải tạo chiến xa thứ 5 mới có thể mở

 

 

Toàn bộ người chơi đã mở khoa kỹ đúc tạo chiến xa đều nhận được nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng tiến độ hoàn thành bá hạ chiến xa

 

 

Đúc tạo chia làm 2 giai đoạn, địa sở và hạch tâm, sau khi hoàn thành hạch tâm có thể tiến hành đấu giá tuyển chọn đại đô đốc

 

 

Đại đô đốc có toàn quyền điều khiển bá hạ chiến xa, nhận được đồ thành pháo, chiêu lệnh vô hạn và nhiều quyền lợi khác, trong thời gian xuất chinh không kẻ địch nào có thể đóng.

Vạn bang thủ phủ-- ngoại sứ viện

Vương triều cấp 3 trở lên, người chơi cấp 183 trở lên và đã mở khoa kỹ chiến xa có thể bắt đầu ngoại sứ viện

 

 

Ngoại sứ viện do phủ ngoại sứ, biên cương đồ và bảng cống phẩm tại thành

Hoàn thành ngoại sứ phủ có thể nhận được quyền xuất sứ trong thời gian xuất sứ phiên bang có thể nhận được cống phẩm

 

 

 

Mỗi lần nhận được cống phẩm sẽ nhận được bạo kích, khao thưởng phiên bang còn có thể nhận thêm 1 lần cống phẩm

Trong biên cương đồ có thể xem được hành trình của sứ giả, trong bảng cống phẩm có thể xem được cống phẩm của phiên bang

 

 

 

Ưu hóa khác

Huân chương giống nhau có thể dồn thành 1 ô

Độ khó đánh cao li giảm xuống

Giảm độ khó phó bản 211  và 213

Hoạt động chuông nghênh đón, lượt đầu tiên sẽ bắt đầu từ 9h