Tin tức

Khảo sát gộp máy chủ tháng 7 - 2018 [11-07-2018]

Ban điều hành xin thông báo việc lấy ý kiến đồng đạo tham gia game khảo sát để tiến hành gộp máy chủ trong tháng 5 này được thành công, đồng đạo cùng tham gia khảo sát tại link sau

http://bit.ly/2L5RbRL

 

Thời gian:  11/7/2018 - 15h ngày 13/7/2018

Rất mong đồng đạo cùng cho bình luận để ban điều hành tham khảo để khảo sát thành công hơn, và việc gộp máy chủ như mong muốn của đồng đạo.