Tin tức

Gộp Máy chủ Tháng 7.2020 [21-07-2020]

Thông báo: Bảo trì toàn bộ máy chủ 

Thời gian: 4/2/2020 13:30-15:00

 

 

thời gian server bảo lưu server gộp
21/07/2020 1044 1048
13:30-15:00 1044 1054
  1044 1055, 1057
  107 447
  19 722
  1025 1032
  1033 1038
  1047 1051
  1058 1059,1064, 1065, 1063
  1 88
  993 1013

 

 

 

Trân trọng thông báo tới quý anh hùng.