Tin tức

Gộp Máy chủ Tháng 4.2020 [31-03-2020]

Thông báo: Bảo trì toàn bộ máy chủ 

Thời gian: 4/2/2020 13:30-15:00

 

 

thời gian server bảo lưu server gộp
4/2/2020 S 202 S 233
13:30-15:00 S 1025 S 1027
  S 1025 S 1029
  S 1033 S 1034
  S 1033 S 1037
  S 1038 S 1042
  S 1044 S 1053
  S 1048 S 1049
  S 1048 S 1050
  S 1051 S 1052
  S 1055 S 1056

 

Trân trọng thông báo tới quý anh hùng.