Tin tức

Đóng Lôi Đài Tranh Bá tháng 12/2019 [12-12-2019]

Đóng lôi đài tranh bá 12/12/2019 BĐH xin chân thành cáo lỗi hiện lôi đài lỗi, vì vậy tạm thời đóng lại. Thời gian mở lại dự kiến vào tuần sau. Chân thành cáo lỗi!