Tin tức

Bảo Trì Gộp Server - 12/04/2019 [02-12-2019]

Thời gian:  13h-15h:00 ngày 12/04/2019

BDH xin thông báo đến các Chủ Tướng lịch gộp server, theo đó các server trong lịch dưới đây sẽ được tiến hành bảo trì cùng thời điểm để tiến hành gộp.

 

thời gian server bảo lưu serve gộp
12/4/2019 S 752 S 886
13:30-15:00 S 946 S 973
  S 1044 S 1046
  S 1044 S 1045
  S 1038 S 1040
  S 993 S 1000
  S 1013 S 1017
  S 1022 S 1023
  S 1022 S 1024
  S 1025 S 1028
  S 1027 S 1030
  S 1028 S 1031