Tin tức

 • Mở server mới Mộc Vương

  [13-08-2015]

   Vào 8h00 ngày 14/08/2015 Công Thành Xứng Đế gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới Mộc Vương.

 • Tính năng ủy thác người chơi

  [13-08-2015]

   Hiện tại có rất nhiều trường hợp lợi dụng sự không hiểu biết của chủ tài khoản về nguyên tắc thông tin tài khoản nhiều kẻ cố tình đánh cắp tài khoản của người khác, để ngăn chặn tình trạng đó Ban Điều Hành mở tính năng "Ủy thác nhân vật".

 • Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản

  [13-08-2015]

   Hỗ trợ lấy lại mật khẩu tài khoản, quản lý thông tin tài khoản, nhận thông báo từ chương trình của Nhà Phát Hành game

 • Mở server mới Kim Vương

  [12-08-2015]

   Vào 8h00 ngày 12/08/2015 Công Thành Xứng Đế gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới Kim Vương.

 • Mở server mới Hằng Vương

  [11-08-2015]

   Vào 8h00 ngày 12/08/2015 Công Thành Xứng Đế gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới Hằng Vương.

 • Bảo trì gộp server

  [11-08-2015]

   Công Thành Xưng Đế sẽ tiến hành bảo trì một số server.

 • Mở Cấp 160 và Võ Tướng Mới Lữ Bố

  [10-08-2015]

   Mở Cấp 160 và Võ Tướng Mới Lữ Bố

 • Mở server mới Hoa Vương

  [10-08-2015]

   Vào 8h00 ngày 11/08/2015 Công Thành Xứng Đế gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới Hoa Vương.

 • Mở server mới Hành Vương

  [09-08-2015]

   Vào 8h00 ngày 10/08/2015 Công Thành Xứng Đế gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới Hành Vương.

 • Mở server mới Tung Vương

  [08-08-2015]

   Vào 8h00 ngày 09/08/2015 Công Thành Xứng Đế gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới Tung Vương