Sự kiện

Trân Bảo Xung Thích - 10/11/2018 [09-11-2018]

Thời gian: 0h - 23h59 ngày 10/11/2018

Nội dung: trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua tơ, cẩm nang, mảnh trân bảo, ngoài ra khi mua với 1 số vàng nhất định thì có thể nhận thêm phần thưởng

 

 

Mỗi 1 lượt sẽ có 4 loại vật phẩm với 4 giá khác nhau, người chơi đang ở trân bảo thứ 10 có thể mua được mảnh trân bảo

Mua 1 vật phẩm hoặc mua toàn bộ đều sẽ reset lại vật phẩm mới

 

 

Giới hạn số lần mua trong hoạt động là 80 lần

Sử dụng nút mua toàn bộ sẽ giảm được 20% giá

Khi mua đạt số vàng nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng

 

 

Người chơi trân bảo 1-9 có thể mua được chiêu thương lệnh, người chơi có trân bảo 10 có thể mua được mảnh trân bảo

Người chơi đang ở trân bảo thứ 10 có thể nhận được bảo sứ, mở bảo sứ có thể nhận ngay mảnh trân bảo

Người chơi đã đạt max cấp trân bảo có thể nhận được nhiều binh thư quyển trục cao cấp

Đạo cụ bảo sứ chỉ có thời gian tồn tại 5 ngày hãy chú ý sử dụng nhé