Sự kiện

Thanh Mai Yến Hội - 15/1/2018 [14-01-2018]

Thời gian sự kiện: 0h - 23h59 ngày 15/1/2018

Điều Kiện Tham Gia: người chơi lv 128 trở lên, đã có tướng thức tỉnh

Nội dung:           

Trong thời gian hoạt động, người chơi đối ẩm với từng võ tướng, sau khi tửu ý đầy có thể nhận được phần thưởng, nếu 5 võ tướng đều bị say sẽ nhận thêm phần thưởng

 

Số lần miễn phí là 3 lần đối ẩm, mỗi lần có 5 vị võ tướng

Điểm tửu ý tăng lên dựa vào các loại rượu sẽ có điểm tưu ý tương ứng, mỗi lượt tặng 4 bình hạnh hoa tửu

Có 3 loại rượu tất cả: hạnh hoa tửu, rượu nho, và rượu thanh mai

Tửu lượng:

Bao gồm 3 loại: tích tửu bất triêm, tửu lâm lão thủ và nghìn chén không say

Uống rượu nho có tỷ lệ tăng đầy tửu ý, uống rượu thanh mai sẽ tăng đầy tửu ý