Sự kiện

Thần Đao Giáng Thế - 13/1/2017 [12-01-2017]

 

Thời gian sự kiện: 0h - 23h59 ngày 13/1/2017

 

Phạm Vi:   những server đã mở đủ 7 ngày trở lên

Nội dung:           

Khi thần đao đạt đến cấp độ nhất định sẽ có thể trảm sát những NPC của event nhận được Exp và buff tăng % Exp trong Quốc Chiến.

 

 

Khi trảm sát hết NPC có thể khiêu chiến BOSS nhận được Điểm, Exp và cơ hội Tẩy Luyện miễn phí.

 

 

Sau khi trảm sát BOSS  cần phải đợi 15h sau mới có thể tiếp tục trảm sát NPC.