Sự kiện

Tặng Vẫn Thạch - 10/11/2018 [09-11-2018]

Thời gian hoạt động: 0h -23h59' ngày 10/11/2018

Điều kiện tham gia: cấp 183 trở lên và đã mở khoa kỹ tạo chiến xa

Nội dung: trong thời gian hoạt động, có thể mua số lượng vẫn thạch khách nhau tại giao diện sự kiện, mua đạt 1 mốc nhất định sẽ nhận thưởng đặc biệt

Mỗi lượt sẽ có 2 mốc số lượng ngẫu nhiên và 2 mốc số lượng nhất định, có khả năng sẽ có mốc siêu cấp

 

 

Số lần làm mới đạt giới hạn là 80 lần, khi hết số lần hoạt động sẽ kết thúc

 

 

Mua toàn bộ sẽ được giảm giá 20%

Mua hàng 1 lần sẽ tăng 1 điểm tượng tâm

Điểm tượng tâm đạt mốc nhất định sẽ nhận được buff chế tạo chiến xa

Sau khi nhận được buff nếu không sử dụng sẽ vẫn được giữ lại

Số lần sử dụng buff có giới hạn, khi sử dụng hết buff sẽ mất

Điểm tượng tâm

Buff

Lần dùng

Hiệu quả

30

Liễu nhiên vu hung

10

Lần cải tạo tiếp theo có tỷ lệ nhận bản vẽ chiến xa, hiệu quả ở bất kì bộ kiện nào

100

Tinh đả tế toán

4

Lần cường hóa tiếp theo tiêu hao 4 lần số vẫn thạch và nhận hiệu quả X5 lần

200

Thục năng sinh xảo

15

Lần cường hóa tiếp theo bộ kiện lv6 trở lên tiêu hảo vẫn thạch giảm 40%