Sự kiện

SỰ KIỆN TRỰC ĐẢO HOÀNG LONG - 10/11/2018 [09-11-2018]

 

Thời gian bắt đầu 0h00- 23h59 Ngày 10/11/2018

Điều kiện tham gia: người chơi lv từ 183 trở lên, đã mở khoa kỹ chiến xa

Nội dung:

 

Trong thời gian hoạt động người chơi có thể chỉ huy chiến xa tấn công thành trì, mỗi 1 thành trì bị công hãm sẽ nhận thưởng 1 lần, công phá thành trì phần thưởng sẽ càng phong phú, xếp hạng top công thành càng cao phần thưởng nhận thêm sẽ càng nhiều

 

 

Công hãm thành trì đạt mức nhất định phần thưởng sẽ tăng lên, công hãm càng nhiều phần thưởng sẽ càng nhiều

 

 

Dùng phấn chiến và hỏa ba để tăng tốc độ công thành, dùng cổ vũ để công phá trự tiếp 1 thành trì

 

 

Tổng cộng có 100 thành trì, công phá 100 thành trì sẽ nhận ngay bảo rương vẫn thạch

Người chơi có bảo rương vẫn thạch, khi chiến đấu trên map thế giới có thể rớt mảnh vẫn thạch

Thu thập đủ mảnh vẫn thạch có thể thông qua giao diện bảo rương vẫn thạch để ghép thành vẫn thạch số lượng lớn

Hoàn thành công phá 100 thành, người chơi có thể tranh đoạt thứ hạng trên bảng xếp hạng

Top 10 trên bảng xếp hạng sẽ nhận được thêm nhiều phần thưởng