Sự kiện

Ngũ Sắc Thần Thạch - 14/1/2018 [13-01-2018]

 

Thời gian: 0h - 23h59 ngày  14/1/2018


Điều kiện:Người chơi đã mở tính năng bảo thạch.
Nội dung: Trong thời gian điễn ra hoạt động, trên thế giới sẽ xuất hiện sự kiện “Nguyên thạch bảo thạch”. Người chơi có thể chọn miễn phí Nguyên Thạch. Sau khi nhận được Nguyên Thạch, trong giao diện hoạt động người chơi có thể tiêu tốn “Số lần đập bảo thạch” để đập vỡ Nguyên Thạch nhận bảo thạch.


(Trong thời gian hoạt động, tháo và ghép bảo thạch vào Binh khí sẽ miễn phí, không tiêu tốn vàng)

 

 

 

Chi tiết:
1. Mỗi ngày tặng 5 lần đập Nguyên Thạch miễn phí.
2. Mỗi ngày cao nhất có thể nhận 40 Nguyên Thạch.
3. Nguyên Thạch phân thành 3 phẩm chất: Nguyên thạch thường, Nguyên thạch cực phẩm, Nguyên thạch thần bí
4. Nguyên Thạch có phẩm chất khác nhau thì sẽ rơi ra bảo thạch có lv khác nhau.

 

 

 *Chú ý:
Sau khi hoạt động kết thúc "s
ố Nguyên Thạch đã nhận" sẽ biến mất (không giữ lại), vì thế trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nên cố gắng đập hết Nguyên Thạch để nhận bảo thạch.