Sự kiện

Hoạt Động Tạo Thần Binh - 15/1/2018 [14-01-2018]

 

Thời gian: 0h - 23h59 ngày 15/1/2018

Đối tượng: người chơi đã mở thần binh

Nội dung: trong thời gian hoạt động, người chơi thông qua sử dụng hỏa dược, nổ khoáng động nhận được luyện cang hoặc bách luyện tinh cang để đúc thần binh.

 

THIÊN CHUY BÁCH LUYỆN TĂNG TỐC NÂNG CẤP THẦN BINH

 

 

                 * Làm sao để nhận luyện cang hoặc bách luyện cang:

Trong thời gian hoạt động người chơi sử dụng hỏa dược miễn phí hoặc được tặng (có thể tiêu phí vàng để mua) đặt vào trong khoáng động và cho nổ.

Mỗi 3 lần nổ sẽ làm động sập 1 lần và nhận được 1 lượng lớn bách luyện tinh cang.

 

* Làm sao để chế tạo thần binh.

Người chơi có thể sử dụng luyện cang hoặc bách luyện tinh cang để chế tạo 3 lần thần binh.

Mỗi lần đúc thần binh số lượng sử dụng sẽ không giống nhau, liên quan tới cấp hiện tại của thần binh.

 

Lưu ý: bách luyện tinh cang chỉ có thể sử dụng trong thời gian sự kiện, khi sự kiện kết thúc sẽ trở về 0.