Sự kiện

Hoạt động khao thưởng - 10/11/2018 [09-11-2018]

 

Thời gian: 0h - 23h59 ngày 10/11/2018

 

 

 

Yêu cầu: đã mở bản đồ Thế Giới

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, thông qua sự kiện thế giới nhận mở rương Công Huân, thu thập rượu và thịt bò, đạt đến một mức nhất định đóng gói thành gói quà Khao Thưởng Võ Tướng, tăng điểm kinh nghiệm cho Võ Tướng.

 

Cách nhận rượu và thịt bò

    Rượu: thông qua sự kiện thế giới.

    Thịt bò: thông qua mở rương Công Huân. 

    Hoặc có thể dùng vàng để nhận nhanh.

 

 

* Cách Khao Thưởng Võ Tướng

  1. Tất cả các Võ Tướng đã chiêu mộ.

  2. Thứ tự Khao Thưởng: Theo phẩm chất Võ Tướng từ thấp tới cao (Trắng đến Tím).

  3. Thu thập đủ rượu và thịt có thể tiến hành Khao Thưởng.

  4. Sau khi tất cả các tướng đã được Khao Thưởng, có thể dùng vàng để Khao Thưởng thêm 1 vòng nữa.

 

Chú ý:

1. Hoạt động mỗi ngày không thiết lập lại.

2. Hoạt động kết thúc, tất cả vật phẩm hoạt động sẽ bị mất.

3. Hoạt động kết thúc, phần thưởng chưa nhận được sẽ tự động gửi vào hòm thư.