Sự kiện

Hoạt Động Giảm Giá Thép - 13/7/2018 [12-07-2018]

 

Thời gian: 0h - 23h59p ngày  13/7/2018

 

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện các tướng quân đạt đủ điều kiện có thể tham gia mua bách luyện cang hoặc thiết với mức giá ưu đãi.

Lưu ý: số lượng bách luyện cang hoặc thiết tùy thuộc vào cấp độ của nhân vật, cấp nhân vật càng cao, số lượng mua và số lần mua càng nhiều.

Số lần đổi miễn phí tương ứng với cấp độ của mỗi nhân vật, số điểm dùng để đổi các tướng quân có thể thu thập tại các thành trì trên bản đồ thế giới, hoặc xem trên giao diện của hoạt động để biết thành trì nào có thể thu thập.

 

 

Trong thời gian hoạt động, các tướng quân tiêu phí đến 1 mốc nhất định có thể được hoàn trả lại 1 số vàng.