Sự kiện

Hàn Giang Độc Tiếu - 13/07/2018 [12-07-2018]

Thời gian: 0h ngày  13/07/2018 23h59 ngày  14/07/2018

 

Phạm Vi: Tất cả các server mở đã mở trên 7 ngày     

Đối tượng tham gia:  Người chơi đã mở bản đồ thế giới

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể tiến hành câu được các loại cá đồng thời đổi được các phần thưởng như EXP, mượn binh…

 

 

Cách câu cá

  • Mở giao diện , nhấp vào “ Bắt Đầu Câu Cá”
  • Mỗi 3 phút câu thành công 1 lần, mỗi lần kết thúc sẽ tự động câu tiếp.
  • Mỗi ngày có thể câu 100 lần.
  • Cách thức câu cá nhanh: Sử dụng vàng để dùng “Lưới”, mỗi lần dùng Lưới tương đương với 10 lần câu cá bình thường.

 

* Phần Thưởng

 

 

Mỗi lần câu cá thành công có cơ hội nhận được 3 loại cá, mỗi loại cá có thể đổi được các rương báu tương ứng như sau:
 

Loại cá

Loại Rương Báu

Phần thưởng trong rương

Tức Ngư

Rương Đồng

Mở miễn phí, Điểm công huân

 

Man Li

Rương Bạc

Mở miễn phí ,Điểm kinh nghiệm

Cẩm Lí

Rương Vàng

Dùng vàng mở,có thể chọn mở gấp đôi, mở gấp 5, nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm và mượn binh

 

Chú ý:

1. Mỗi ngày sẽ thiết lập lại số lượt câu cá.

2. Khi hoạt động kết thúc, phần thưởng chưa được nhận sẽ tự động gửi vào hộp thư ingame.