Sự kiện

Bảo Thạch Khoáng Mạch - 13/1/2017 [12-01-2017]

 

Thời gian: 0h - 23h59 ngày 13/1/2017

 

Đối tượng tham gia: người chơi đã mở chức năng bảo thạch.

Nội dung: trong thời gian sự kiện người chơi sử dụng thuốc nổ để phá các vị trí có bảo thạch.

 

 

Khi phá được tầng hiện tại sẽ xuống tầng bảo thạch tiếp theo.

Số tầng càng sâu người chơi càng dễ dàng tìm thấy bảo thạch lv 5 trở lên.

Vị trí khoáng mạch càng nhiều sao Lv của bảo thạch tìm thấy càng lớn.