Sự kiện

 • Kết giao danh sĩ

  [03-08-2015]

   Trong thời gian hoạt động, trên Thế Giới sẽ xuất hiện đoàn hộ tống “Bảo vật”, tấn công để thu thập bảo vật Kết Giao Danh Sĩ, có thể nhận thưởng và Danh Vọng. Danh Vọng tích trữ càng cao thì có thể nhận được bảo vật “Bạch Ngọc Trấn Khuê”.

 • Tiêu Phí Tặng Bảo Thạch

  [03-08-2015]

   Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp bậc khác nhau, tiêu phí vàng tích lũy đạt đến yêu cầu như bên dưới sẽ nhận được thưởng, tiêu phí càng nhiều, nhận quà càng nhiều!

 • Thần Đao Giáng Thế

  [03-08-2015]

   Khi thần đao đạt đến cấp độ nhất định sẽ có thể trảm sát những NPC của event nhận được Exp và buff tăng % Exp trong Quốc Chiến.

 • Hoạt động ngày 5/4/2020

  [04-02-1970]

   Thời gian: Ngày 5/4/2020

 • Hoạt động ngày 31/10/2020

  [30-01-1970]

   Thời gian: Ngày 31/10/2020

 • Bách luyện khoáng động 16/08

  [01-01-1970]

   Thời gian:00h00 ngày 16/08 đến 23h59 ngày 17/08/2016

 • Thiên Đăng Ước Nguyện 11/9

  [01-01-1970]

   Thơi gian hoạt động: 00:00h Ngày 11/09 đến 23:59 12/09

 • Hàn Giang Độc Điếu 11/02

  [01-01-1970]

   Thời gian:0h ngày 11/02/2016 đến 23h59p 12/02/2016

 • Bão Phúc Lợi 11/02

  [01-01-1970]

   Thời gian: 00h ngày 11/02 đến 23h59 ngày 12/02

 • Bão Phúc Lợi - 14/12/2016

  [01-01-1970]

   Thời gian: 0h ngày 14/12 - 23h59 ngày 15/12