Tân thủ

Tính Năng Quân Tư [03-08-2015]

 

 Giới thiệu hệ thống quân tư

Sau khi mở tính năng quốc chiến, hằng ngày người chơi có thể nhận quân tư vào bất cứ lúc nào trong ngày. Dựa vào số lượng thành trì chiếm được trong Quốc Chiến mà mỗi giờ sẽ nhận được phần thưởng nhất định.

 Phần thưởng

Chủ yếu gồm hai loại tài nguyên là bạc, sắt(mở sau khi chiếm lĩnh Tương Dương).

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/28113201_15398.jpg