Tân thủ

Tài Nguyên Trong Công Thành [03-08-2015]

 

Giới thiệu cái loại tài nguyên chính trong Công Thành Xưng Đế

Tài nguyên cơ bản của người chơi trong game Công Thành Xưng Đế lần lượt là Bạc, Gỗ, Lương Thực, Thiết. Người chơi có thể tự sản xuất dựa vào các công trình trong khu tài nguyên của mình (khu dân cư, mộc trường, nông điền, khoáng trường), cũng có thể thu được tài nguyên qua các tính năng tương ứng và event trong Công Thành. Ví dụ như: chính sự, cúng tế, chợ,... Bốn tài nguyên chính đều có công dụng riêng và có tác dụng cực kỳ quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển thực lực của người chơi, dù thiếu một loại cũng không được. Chủ Tướng cần phải căn cứ vào nhu cầu tài nguyên khác nhau trong mỗi thời kỳ để sử dụng một cách hợp lí, chuẩn bị cho khi cần thiết

 

http://img2.blog.zdn.vn/38397619.jpg

 

Khoáng Trường

 

http://img2.blog.zdn.vn/38397711.jpg

 

Khu Dân Cư

 

http://img2.blog.zdn.vn/38397796.jpg

 

Mộc Trường 

 

http://img2.blog.zdn.vn/38397935.jpg

 

Nông điền

 

http://img2.blog.zdn.vn/38398000.jpg

 

Công dụng của các loại tài nguyên

Bạc: Mua trang bị, chiêu mộ võ tướng, nâng cấp công trình, đổi lấy tài nguyên khác trong chợ đen.

Gỗ: Nâng cấp công trình.

Lương thực: Chiêu mộ binh lính, mở bản đồ trong phụ bản, di chuyển trên bản đồ thế giới.

Thiết: Nâng cấp binh khí.