Tân thủ

Sự Kiện Chính Vụ [03-08-2015]

 

Điều kiện

Trong Công Thành Xưng Đế , khi người chơi đạt cấp 20 thì cứ cách một thời gian trong các khu tài nguyên của chủ thành sẽ xuất hiện chính sự.

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/28115030_84810.jpg
 

Giới thiệu tính năng

Người chơi chọn một trong hai phương án để xử lý chính sự, qua đó nhận được phần thưởng tương ứng là tài nguyên hoặc trung thành. Tài nguyên có thể dùng để nâng cao thực lực, còn trung thành khi tích lũy đủ 100 điểm sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên.


http://images.adsquangcao.com/upload/201310/28115120_85923.jpg