Tân thủ

Hỏi Đáp Tân Thủ 2 [03-08-2015]

Hỏi: Sa thải võ tướng như thế nào?

Đáp: Nhấn chuột vào mục võ tướng, lựa chọn võ tướng muốn sa thải, sau đó nhấn chuột vào nút sa thải là được.

Hỏi: Chính sự xuất hiện như thế nào, giải quyết ra sao?

Đáp: Từ cấp 20 trở đi, cứ cách một khoảng thời gian hoặc sau khi nâng cấp kiến trúc, trong các khu tài nguyên của chủ thành sẽ phát sinh chính sự. Người chơi có thể lựa chọn một trong hai phương án để giải quyết chính sự và nhận được phần thưởng tương ứng là tài nguyên hoặc trung thành.

Hỏi: Trung thành có tác dụng gì?

Đáp: Khi tích lũy trung thành đến 100 điểm có thể nhận được rất nhiều tài nguyên.

Hỏi: Các loại tài nguyên chính trong game có tác dụng gì?

Đáp: Bạc: Mua trang bị, chiêu mộ võ tướng, nâng cấp công trình, đổi lấy tài nguyên khác trong chợ đen.
Gỗ: Nâng cấp công trình.

Lương thực: Chiêu mộ binh lính, mở bản đồ trong phụ bản, di chuyển trên bản đồ thế giới.

Sắt: Nâng cấp binh khí.

Hỏi: Nhận vàng trong game như thế nào?

Đáp: Tính năng nhận thưởng đăng nhập mỗi ngày được mở sau khi người chơi đánh bại Lữ Bố. Phần thưởng vàng và cơ hội cúng tế miễn phí.

Hỏi: Vì sao lương thảo tiêu hao khi chiêu mộ binh lính không giống nhau?

Đáp: Cấp của binh chủng càng cao thì cần càng nhiều lương thảo để chiêu mộ.

Hỏi: Thăng cấp bằng cách đánh phụ bản quá lâu, có cách nào nhanh hơn không?

Đáp: Trong phụ bản có một số NPC hoặc phụ bản ẩn, nếu người chơi tấn công có thể nhận được rất nhiều tài nguyên hoặc kinh nghiệm. Sau khi đánh bại, người chơi có thể dùng vàng để mở lại phụ bản.

Hỏi: Mỏ sắt và mỏ bảo thạch nằm ở đâu?

Đáp: Sau khi tài nguyên tương ứng đã được mở, mỏ tài nguyên có thể xuất hiện ở vùng lân cận đô thành trên bản đồ thế giới.

Hỏi: Vì sao khi chiến đấu không thể lựa chọn chiến pháp?

Đáp: Vui lòng kiểm tra thử binh lực của võ tướng đã được bổ sung đầy đủ hay chưa, võ tướng trong trạng thái không đầy đủ binh lực không thể sử dụng chiến pháp.

Hỏi: Sau khi lựa chọn quốc gia có thể thay đổi không?

Đáp: Không thể.

Hỏi: Chiếm lĩnh thành trì của quốc gia khác trong quốc chiến có ích lợi gì?

Đáp: Tăng quân tư có thể nhận mỗi giờ.

Hỏi: Tốc độ chiêu mộ binh lính quá chậm, có cách nào tăng tốc độ chiêu mộ không?

Đáp: Nâng cấp công trình trong binh doanh có thể tăng tốc độ chiêu mộ binh lính. Sử dụng Mộ Binh lệnh hoặc vàng có thể lập tức giảm thời gian chiêu mộ binh lính bớt 5 phút, đồng thời nhận được binh lực tương ứng với thời gian đó. Yến hội cũng có thể bổ sung binh lực một cách nhanh chóng.

Hỏi: Vì sao không thể nhận điểm trung thành khi hoàn thành chính sự?

Đáp: Xem thử có phải dân trung đã đầy hay không. Nếu đầy thì phải nhận thưởng trước mới có thể tiếp tục nhận điểm trung thành.

Hỏi: Làm sao nhận được Mộ Binh Lệnh?

Đáp: Mỗi ngày hệ thống đều tặng người một số lượng Mộ Binh lệnh nhất định. Trong chợ cũng có thể mua được Mộ Binh Lệnh.

Hỏi: Làm thế nào nhận được bảo vật?

Đáp: Cửa hàng, cúng tế, tầm phỏng, xử lý chính sự đều có xác suất nhận được bảo vật.

Hỏi: Làm sao nhận được trang bị có kỹ năng?

Đáp: Làm mới cửa hàng, trang bị phẩm chất vàng trở lên có xác suất kèm theo kỹ năng.

Hỏi: Vì sao tôi chú tư khoa kỹ rồi nhưng không nhận được hiệu quả?

Đáp: Khoa kỹ cần phải chú tư toàn bộ, sau đó nghiên cứu xong mới có tác dụng.

Hỏi: Vì sao tôi không thể sử dụng thủy công?

Đáp: Một vài kế sách chỉ có thể sử dụng ở địa hình tương ứng, vui lòng kiểm tra xung quanh võ tướng của bạn có địa hình sông nước hay không?