Tân thủ

Hệ Thống Nhiệm Vụ 1 [03-08-2015]

 

 Phân loại

Gồm 2 loại: chủ tuyến và phụ tuyến.

 Tính đồng bộ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nội dung của nhiệm vụ chủ yếu là nâng cấp công trình, đánh bại NPC, nhận trang bị, thu thập vật phẩm nhiệm vụ,..

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/28112124_23151.jpg
 

 Hệ thống tự động dẫn đường

Khi người chơi nhấn chuột vào hàng chữ xanh trong bảng nhiệm vụ sẽ được trải nghiệm hệ thống dẫn đường tận tình, chu đáo. Hệ thống sẽ trực tiếp đưa người chơi đến nơi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có mũi tên nhắc nhở mục tiêu của nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện giao diện lĩnh thưởng.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/28112405_51968.jpg
 

 Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm hoặc tài nguyên.


 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/28112528_22581.jpg