Tân thủ

Chiêu Mộ Võ Tướng [03-08-2015]

 

Cách chiêu mộ

Sau khi mở tính năng tửu quán, người chơi có thể dùng bạc để chiêu mộ võ tướng hoặc quan văn.

 

http://img2.blog.zdn.vn/38675925.jpg

 

 Điều kiện chiêu mộ

Khi đánh bại một số võ tướng đặc biệt trong phụ bản, người chơi có thể chiêu mộ võ tướng đó trong tửu quán. Ví dụ sau khi đánh bại Chu Thương thì người chơi có thể chiêu mộ võ tướng này trong tửu quán.

 

http://img2.blog.zdn.vn/38675877.jpg

 

 

 Làm mới danh sách tướng lĩnh

Người chơi có thể làm mới danh sách tướng lĩnh trong tửu quán.