Hệ thống

Thức Tỉnh Tướng [15-11-2016]

 

Trong tất cả các hệ thống của công thành xưng đế thì đây là 1 hệ thống khó nắm bắt nhất do có xác suất thành công không xác định, tuy nhiên người chơi cũng có thể dựa vào kinh nghiệm và 1 vài mẹo để có thể tiến hành thức tỉnh tướng 1 cách dễ dàng hơn.

 

Hệ thống các tướng lĩnh:

 

1. Quan Vũ

Ra trận có tỷ lệ đổi chiến pháp thành [Võ Thần Giáng Lâm], thi triển xong 3 hàng đầu đội địch chắc chắn còn 1 ít HP.

 

 

Trong quá trình giác tỉnh quan vũ người chơi có thể nhận được 2 món bảo vật là bảo vật của Tư Mã Ý và bảo vật của Quan Vũ.

 

2. Trương Phi

Đổi chiến pháp thành [Diệt Thế Bào Hao], s.thương 3 hàng đội địch, hét 50 đội địch cuối lùi về 1 thành.

 

 

Bảo vật nhận được khi thức tỉnh trương phi là bảo vật của khương duy và bảo vật của trương phi.

 

3. Chu Du

Đổi chiến pháp thành [Xích Diệm Mê Trận], s.thương 4 hàng địch kèm hiệu quả Hỗn Loạn. Ra trận thi triển [Xích Bích Hỏa Thần], gây s.thương 4 hàng địch cho mỗi lần ra trận.

Điều kiện để thức tỉnh: đã thức tỉnh được quan vũ và trương phi

 

 

Bảo vật nhận được khi giác tỉnh chu du là bảo vật của triệu vân và bảo vật của chu du.

 

4. Triệu Vân

Thất Tiến Thất Xuất (Khi máu Triệu Vân rơi xuống 80% 50% 20% đánh skill 2 hàng)

Chiến pháp: Thương Long Ngạo Thế (Đánh lùi tướng địch xuất hiện chiến pháp , phạm vi 5 hàng).

Điều kiện thức tỉnh: đã thức tỉnh được chu du

 

 

Bảo vật nhận được khi giác tỉnh triệu vân là bảo vật của lục tốn và thái sử từ.

 

5. Gia Cát Lượng

“Gặp dữ hóa lành” có xác suất né tránh hầu hết các sát thương, nếu tính nhầm có thể bói thêm 1 quẻ, khi đối trận với Triệu Vân giác tỉnh có thể hợp 3 quẻ làm 1 tấn công mạnh vào đối phương.

Điều kiện thức tỉnh: đã thức tỉnh được triệu vân

 

 

Bảo vật nhận được khi giác tỉnh gia cát lượng là bảo vật của hạ hầu đôn và bảo vật của gia cát lượng.

 

6. Hạ Hầu Đôn

Sau khi thức tỉnh mỗi lần công kích trúng mỗi hàng tăng thêm 1 lần hiệu quả dũng mãnh, hàng địch tăng thêm hiệu quả 1 lần khiếp đảm nhiều nhất cộng dồn 5 lần.

Điều kiện thức tỉnh: đã thức tỉnh được triệu vân

 

 

Bảo vật nhận được khi thức tỉnh hạ hầu đôn là bảo vật của trương phi và quan vũ.

 

7. Cam Ninh

Giao long cự lãng, tấn công 5 hàng của đối phương, đồng thời khi chiến pháp khắc chế kẻ địch tự động thi triển chiến pháp 1 lần.

Điều kiện thức tỉnh: đã thức tỉnh được triệu vân và hạ hầu đôn

 

 

Dưới đây là dữ liệu tiêu hao thức tỉnh tướng: