Hệ thống

Hệ Thống Vương Triều [15-11-2016]

 

Tất cả các quốc gia khi đạt tới Lv 8 sẽ có 1 buốc chuyển để nâng cấp quốc gia trở thành vương triều.

 

Lợi ích của vương triều:

- Người chơi có thể nhận huy chương của vương triều, cộng thêm các chỉ số của trang bị.

- Có các đội kiến thiết thành trì để nhân thêm phần thưởng và tăng lực chiến đấu khi võ tướng chiến đấu tại thành đó.

 

Kiến quốc Vương triều 1

-  Quốc gia Lv 8 80/80 điểm

-  Quốc gia có 3 người có đồ thành

Thời gian bắt đầu nhiệm vụ kiến quốc là 9h sáng do quốc vương quyết định ngày (nếu không có viễn chinh tấn công hoặc đã hẹn trước viễn chinh).

Nhiệm vụ kiến quốc sẽ kéo dài 3 ngày.

 

Chú ý: Có tất cả 3 nhiệm vụ trong 3 ngày, thất bại tại bất kì nhiệm vụ nào sẽ phải làm lại từ đầu.

 

Khi kiến quốc toàn bộ người chơi cùng 1 quốc gia cần phải làm đầu tiên là tích lũy bạc và gỗ để tiến hành kiến quốc.

- Nhiệm vụ ngày 1: Chiếm 200 thành bắt đầu từ 9h và giới hạn thời gian trong ngày. Sau khi chiếm đủ số lượng sẽ bắt đầu kiến tạo cứ điểm và bảo vệ trong vòng 1h.

- Nhiệm vụ ngày 2: Cũng như nhiệm vụ ngày 1 tuy nhiên số lượng thành cần phải chiếm là 300 thành.

- Nhiệm vụ ngày 3: cũng như nhiệm vụ 2 ngày trước, số lượng thành cần phải chiếm là 500 thành.

Khi hoàn thành kiến quốc giai đoạn 1 tất cả những người chơi tham gia đều nhận được khai quốc huân chương, EXP, bảo thạch…

 

Kiến quốc vương triều 2

- EXP quốc gia 160/160 điểm

- Quốc gia có 3 người mở khoa kỹ kiên thạch lũy

 

 

Thời gian bắt đầu nhiệm vụ kiến quốc là 9h sáng do quốc vương quyết định ngày (nếu không có viễn chinh tấn công hoặc đã hẹn trước viễn chinh).

Nhiệm vụ kiến quốc sẽ kéo dài 3 ngày.

 

Chú ý: Có tất cả 3 nhiệm vụ trong 3 ngày, thất bại tại bất kì nhiệm vụ nào sẽ phải làm lại từ đầu.

- Nhiệm vụ ngày 1: chiếm 200 thành bắt đầu từ 9h sáng và giới hạn thời gian trong ngày, ngay sau khi chiếm đủ 200 thành sẽ tiến hành xây cứ điểm, vảo vệ cứ điểm trong 1h, sau đó kiến tạo kiên thạch lũy cấp 1, nhiệm vụ của tất cả người chơi cùng quốc gia là ngăn cản phe địch đột tiến từ cứ điểm kiên thạch lũy trong 30 phút (Điều kiện để đột tiến: Số lượng phe công gấp 3 lần phe thủ).

- Nhiệm vụ ngày 2: chiếm 300 thành, kiến tạo cứ điểm, bảo vệ cứ điểm trong 1h, xây dựng kiên thạch lũy cấp 2 và ngăn cản phe địch đột tiến từ kiên thạch lũy cấp 2 trong 30 phút ( điều kiện đột tiến: số lượng phe công gấp 4 lần phe thủ).

- Nhiệm vụ ngày 3: chiếm 500 thành, kiến tạo cứ điểm, bảo vệ cứ điểm trong 1h, xây dựng kiên thạch lũy cấp 3, ngăn cản phe địch đột tiến từ kiên thạch lũy cấp 3 trong 30 phút (điều kiện đột tiến: số lượng phe công gấp 5 lần phe thủ).

Cũng như nhiệm vụ ở giai đoạn 1 tất cả người chơi tham gia kiến quốc đều nhận được huy chương kiến quốc,exp, thiết, bảo thạch...

 

Kiến quốc vương triều 3

 

 

-  Phải là vương triều 2 và đã đủ 160/160 điểm quốc gia.

- Chiến thắng 3 lần đông doanh viễn chinh tương ứng với 3 mốc điểm quốc gia 40, 100 và 160.

- Thời gian tiến hành đông doanh sẽ do quốc vương lựa chọn.

- Sau khi chiến thắng 3 lần đông doanh quốc gia sẽ tự tăng cấp lên vương triều 3.

- Khi tiến hành đông doanh toàn bộ người chơi đăng nhập trong vòng 7 ngày mới có thể tham gia.

- Đông doanh tiến hành ở 1 bản đồ riêng biệt.

- Độ khó của đông doanh sẽ phụ thuộc vào nhân khẩu của nước đó là hạ, trung hay cao nhân khẩu.

- Số người đăng nhập trong 7 ngày càng nhiều thì cấp độ nhân khẩu của quốc gia đó càng cao.

- Tất cả các thành trong đông doanh sẽ liên tục có thêm quân tiếp viện nên người chơi cần chặn đứng quân tiếp viện của NPC.

 

 

Kiến quốc vương triều 4

 

 

- Quốc gia phải là vương triều 3 và đã đủ 300/300 điểm quốc gia mới có thể thăng cấp thành vương triều 4.

- Có đi đạt các mốc điểm tương ứng là 60, 120, 200 , 300 quốc gia sẽ được tiến hành viễn chinh đông doanh Cao Ly.

- Thời gian viễn chinh là do vua quyết định.

- Thời gian bắt đầu viễn chinh đông doanh là 20:00 ngày tiếp theo sau khi hẹn đông doanh.

- Cũng như vương triều 3 độ khó sẽ căn cứ vào cấp độ nhân khẩu của quốc gia mà quyết định.