Hệ thống

Hệ Thống Thành Chính [14-11-2016]

 

Khi đạt cấp 9 người chơi có thể mở giao diện chủ thành bao gồm Chủ thành vựa gỗKhu dân cư.

 

 

Đánh bại Trương Tế người chơi có thể mở khu ruộng lúa.

 

 

Đánh bại Lý Nho có thể mở binh doanh.

 

 

Đánh bại cao thuận có thể mở Khu mỏ khoáng.

 

 

Tất cả 5 khu vực của thành chính đều sản xuất nguyên liệu cần thiết, người chơi nâng cấp khu vực càng cao thì số lượng sản xuất được trong 1 giờ càng nhiều.

Người chơi đạt cấp 114 sẽ được cải tạo các khu tài nguyên này để nâng chất lượng sản xuất và số lượng sản xuất.

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 161 nhận ngay cải kiến đồ luy tổ, tiến hành cải tạo vựa gỗ lần 1.

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 165 giải cứu lôi công hậu duệ và đã hoàn thành cảo tạo vựa gỗ luy tổ người chơi có thể nhận lôi công cải kiến đồ và tiến hành cải tạo vựa gỗ lần 2.

 

 

Hoàn thành cải tạo vựa gỗ lôi công và nhiệm vụ cấp 171 người chơi có thể tiếp tục tiến hành cải tạo ruộng lúa nâng cao lượng sản xuất.

 

 

Tất cả cải kiến đồ người chơi có thể tìm được thông qua Bảng Công Huân.

Ngoài các công trình kiến truc chính, chủ thành còn có các công trình phụ để giúp đỡ người chơi dễ dàng tìm kiếm nguyên liệu và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Thương Hội Bảo Thạch: có thể tiến hành mua bảo thạch tại đây.

 

 

Tiệm rèn: dùng để sản xuất thiết, nếu người chơi đã mở thần binh tiệm rèn có thể đổi từ thiết qua bách luyện cang cho người chơi.

 

 

Nhà Lao: người chơi chiến đấu trên bản đồ thế giới, tiến hành bắt tù nhân và nhận 1 số điểm EXP tương ứng.

 

 

Thuật Sĩ Công Phường: dùng để đổi lấy các lần mượn binh miễn phí.