Hệ thống

Hệ Thống Cổ Tịch [14-11-2016]

 

Đạt cấp trên 150 hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại quân viễn chinh, người chơi có thể mở con đường tơ lụa và thu gom cổ tịch.

 

 

Người chơi cần tham gia các con đường tơ lụa khác nhau, tiến hành thu gom các mảnh cổ tịch để ghép thành trân bảo.

 

 

Mỗi 1 trân bảo đều có hiệu quả riêng và cộng thêm 1 lượng chỉ số cho nhân vật.

Có tổng cộng 10 trân bảo, để thu gom được toàn bộ số trân bảo này người chơi cần có đủ tơ lụa (nguyên liệu để tham gia con đường tơ lụa) và cẩm nang (nguyên liệu để tiêu hao trong con đường tơ lụa).

 

 

Tơ lụa có thể tìm thấy tại Bảng Công Huân, “shop mua tơ” và các hoạt động đặc trưng trong game.

 

Các chỉ số và thuộc tính của cổ tịch:

 

Cổ tịch 1

 

 

Cổ tịch 2

 

 

Cổ tịch 3

 

 

Cổ tịch 4

 

 

Cổ tịch 5

 

 

Cổ tịch 6

 

 

Cổ tịch 7

 

 

Cổ tịch 8

 

 

Cổ tịch 9

 

 

Cổ tịch 10