Hệ thống

Hệ Thống Binh Khí – Thần Binh [14-11-2016]

 

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ ở cấp 50 trở lên sẽ bắt đầu mở binh khí Ô Tầm Tiên, Tu La Thuẫn và Hộ Quân Phù. Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp 80 trở lên sẽ tiếp tục mở 3 binh khí còn lại là Huyết Địch Tử, Túi Bát Quái và Cấm Quân Lệnh.

 

 

6 loại binh khí này có tác dụng tăng lên lực tấn công, phòng ngự và binh lực cho toàn bộ các võ tướng của người chơi.

Cấp độ tăng lên càng cao, nguyện liệu để nâng cấp sẽ càng tốn nhưng bù lại các chỉ số cộng thêm sẽ càng nhiều giúp cho người chơi dễ dàng vượt qua phó bản và đánh bại người chơi khác.

Tỷ lệ mỗi lần tiêu thiết để tăng cấp cho 1 loại binh khí đều có xác suất khác nhau là: Đúc thường +1, bạo kích +2, bạo kích +4 và bạo kích +10.

 

 

Nguyên liệu để tiến cấp binh khí là thiết, người chơi có thể tìm nguyên liệu này bằng nhiều cách.

 

Tế Thần

 

 

Khu mỏ khoáng tự sản xuất

 

 

Quân tư, bảng công huân Và các hoạt động đặc biệt diễn ra xuyên suốt.

Khi toàn bộ các binh khí tăng cấp đến Lv 180 người chơi có thể thăng cấp binh khí thành thần binh.

 

 

Các chỉ số cộng thêm của thần binh cũng giống như binh khí nhưng số lượng cộng thêm rất nhiều, nguyên liệu để nâng cấp binh khí là bách luyện cang.

Người chơi có thể tìm thấy bách luyện cang thông qua tiệm rèn, rèn thiết trở thành bách luyện cang. 

Hoặc các hoạt động đặc biệt trong game.

 

 

Bảng công huân

 

 

Người chơi tăng cấp thần binh càng cao càng có nhiều lợi ích kèm theo.