Hệ thống

Hệ Thống Bảo Thạch [14-11-2016]

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 101 và nghiên cứu khoa kỹ bảo thạch người chơi có thể mở ra hệ thống bảo thạch.

 

 

Bảo thạch trong Công Thành Xưng Đế được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau:

 

Khảm trên binh khí hoặc thần khí

 

 

Dùng để thức tỉnh tướng

 

 

 

Giác tỉnh trang bị

 

 

Các bảo thạch cấp thấp có thể ghép thành bảo thạch cấp cao hoặc tăng lên tinh thạch hoặc đá thần tạo kỹ năng bảo thạch, tăng mạnh lực chiến đấu.


 

 

Người chơi có thể kiếm bảo thạch bằng các cách như sau:

 

Tế thần

 

 

Mua trong chợ

 

 

Mua trong thương hội

 

 

Hoặc người chơi có thể tham gia các hoạt động đặc biệt trong game để kiếm bảo thạch.

 

Cấp bảo thạch và mức tiêu hao tương ứng: