Hệ thống

Hệ thống bản đồ thế giới [14-11-2016]

 

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 28 thì có thể mở bản đồ thế giới.

Bản đồ trong trò chơi chính là bản đồ thời kỳ Tam Quốc.

Bản đồ được chia làm 3 phần chính cho 3 quốc gia tương ứng là Ngụy, Thục, Ngô.

 

 

Tổng số thành trì trên bản đồ là hơn 300 thành chia đều cho 3 quốc gia. Mỗi quốc gia đều có thành đô của mình và 2 nước còn lại không thể tấn công vào thành chính của quốc gia đối địch.

 

Các thành chính tương ứng như sau:

Thành chính nước Thục: Thành Đô

 

 

Thành chính nước Ngụy: Lạc Dương

 

 

Thành chính nước Ngô: Kiến Nghiệp

 

 

Người chơi có thể quan sát tình hình chiến sự và các thành đang bị chiếm đóng hoặc đang xảy ra giao tranh ở bản đồ nhỏ phía góc trên cùng bên tay phải để điều binh khiển tướng 1 cách chính xác.

 

 

Phiên bản hiện tại cho phép người chơi có thể tiến hành điều chỉnh cảnh quan bản đồ theo 2 chế độ là chế độ kinh điển và chế độ mới.

 

 

Để di chuyển võ tướng trên bản đồ thế giới, người chơi có thể chọn di chuyển theo chế độ tướng hoặc chế độ thành trì.

 

 

Chọn võ tướng muốn di chuyển hoặc nhấn chọn triệu hồi đề di chuyển toàn bộ tướng đến vị trí mong muốn.

 

 

Nhấp đôi vào biểu tượng tướng cần tìm để biết vị trí tướng đó hiện tại đang ở đâu.