Hệ thống

Hệ Thống Ảo Ảnh Đặc Biệt [14-11-2016]

 

Ngoài ảo ảnh thường người chơi có thể mượn, mỗi ngày người chơi còn có thể sở hữu ảo ảnh đặc biệt.

Hệ thống ảo ảnh đặc biệt dựa trên cấp độ thần binh của người chơi để mở ra.

 

Ảo ảnh đột kích

Sau khi tất cả 6 loại binh khí đều đạt lv 180 người chơi có thể mở chức năng thần binh và nhận ngay 30 ảo ảnh đột kích mỗi ngày.

 

 

Khi đủ điều kiện ảo ảnh đột kích sẽ tiến hành đột kích sang các thành trì lân cận và công kích.

 

Ảo ảnh khiêu chiến

 

 

Khi thần binh của người chơi đạt lv 50, mỗi ngày người chơi có thể nhận 30 ảo ảnh khiêu chiến.

 

 

Ảo anh khiêu chiến sẽ tự động khiêu chiến kẻ địch khi được thả ra cho đến đến khi bị tiêu diệt.

 

Ảo ảnh Tụ Lực

 

 

Khi thần binh người chơi đạt lv 100 người mỗi ngày sẽ có thêm 30 ảo ảnh tụ lực.

 

 

Ảo ảnh tụ lực là ảo ảnh dùng ảo ảnh thường để đổi lấy, tốn 3 ảo ảnh thường cho 1 ảo ảnh tụ lực, ảo ảnh tụ lực có lực công kích gấp 3 lần ảo anh thưởng.

Mỗi ngày người chơi chỉ có thể mượn binh ảo ảnh tụ lực 30 lần.

 

Ảo ảnh hổ báo kỵ

 

 

Khi thần binh của người chơi đạt lv 120 sẽ thay đổi quân khiêu chiến thành Hổ báo kỵ, mỗi ngày có thể mượn binh 30 lần.

 

 

Hiệu quả của hổ báo kỵ cũng như quân khiêu chiến nhưng tốc độ khiêu chiến nhanh hơn nhiều lần.

 

Hãm trận doanh

 

 

Khi thần binh của người chơi đạt lv 150 sẽ mở được hãm trận doanh, mỗi ngày có thể mượn binh 30 lần.

 

 

 

Hiệu quả của hãm trận doanh là tự động lừa địch và tách ra thành tối đa 8 đội nhỏ.