Hệ thống

 • Thức Tỉnh Tướng

  [15-11-2016]

   Trong tất cả các hệ thống của công thành xưng đế thì đây là 1 hệ thống khó nắm bắt nhất do có xác suất thành công không xác định.

 • Hệ Thống Vương Triều

  [15-11-2016]

   Lợi ích của vương triều: Người chơi có thể nhận huy chương của vương triều, cộng thêm các chỉ số của trang bị. Có các đội kiến thiết thành trì để nhân thêm phần thưởng và tăng lực chiến đấu khi võ tướng chiến đấu tại thành đó.

 • Hệ Thống Thành Chính

  [14-11-2016]

   Khi đạt cấp 9 người chơi có thể mở giao diện chủ thành bao gồm chủ thành vựa gỗ và khu dân cư.

 • Hệ Thống Luyện Bảo Lô

  [14-11-2016]

   Người chơi vượt qua phó bản cấp 170 mới có thể mở chức năng Ngự Tứ Bảo Vật và Luyện Bảo Lô.

 • Hệ Thống Cổ Tịch

  [14-11-2016]

   Đạt cấp 150 hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại quân viễn chinh, người chơi có thể mở con đường tơ lụa và thu gom cổ tịch.

 • Hệ Thống Binh Khí – Thần Binh

  [14-11-2016]

   Cấp độ tăng lên càng cao, nguyện liệu để nâng cấp sẽ càng tốn nhưng bù lại các chỉ số cộng thêm sẽ càng nhiều giúp cho người chơi dễ dàng vượt qua phó bản và đánh bại người chơi khác.

 • Hệ Thống Bảo Thạch

  [14-11-2016]

   Bảo thạch trong Công Thành Xưng Đế được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

 • Hệ Thống Ảo Ảnh Đặc Biệt

  [14-11-2016]

   Ngoài ảo ảnh thường người chơi có thể mượn, mỗi ngày người chơi còn có thể sở hữu ảo ảnh đặc biệt.

 • Hệ thống bản đồ thế giới

  [14-11-2016]

   Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 28 thì có thể mở bản đồ thế giới. Bản đồ trong trò chơi chính là bản đồ thời kỳ Tam Quốc.