Đặc sắc

Quốc Chiến [31-07-2015]

Điều kiện mở

- Chủ tướng đạt đến cấp 30 và sở hữu một món vũ khí xanh lục.

Giới thiệu tính năng

- Các thế lực trong Công Thành Xưng Đế gồm ba quốc gia Ngụy, Thục, Ngô. Trên bản đồ thế giới có đến 247 thành trì, quan ải và 3 thành trì của Man tộc.Người chơi thuộc ba quốc gia có thể tự do điều binh khiển tướng hành quân hoặc công thành. Khi người chơi hành quân đến thành trì không phụ thuộc quốc gia và đánh bại NPC trong thành thì có thể chiếm lĩnh thành trì. Khi hành quân đến thành trì của nước khác, người chơi cần phải đánh bại người chơi của quốc gia đó mới có thể chiếm lĩnh thành trì. Số thành trì chiếm lĩnh được càng nhiều, lượng quân tư người chơi được thưởng càng nhiều. Trong quốc chiến, nếu giết chết nhiều người chơi thuộc quốc gia khác thì có thể vươn lên bảng xếp hạng giết địch, hưởng thụ cảm giác vinh quang khi được người người ngưỡng mộ

Hệ thống sương mù

- Trên bản đồ thể giới tồn tại tính năng sương mù. Trên đường quốc chiến, trong quá trình hành quân và thăm dò khu vực bị sương mù che phủ, người chơi có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn hoặc những hòm báu vật. Tuy nhiên, người chơi không thể hành quân đến khu vực bị sương mù bao phủ

 

http://img2.blog.zdn.vn/38436675.jpg

 

Thành trì đặc biệt

 

http://img2.blog.zdn.vn/38436684.jpg

Quy tắc quốc chiến

a/ Người chơi của ba quốc gia hành quân, chiến đấu thời gian thực trên bản đồ thế giới (gồm 247 thành trì, quan ải).

b/ Thăm dò sương mù thế giới có thể nhận được tài nguyên, không thể hành quân đến khu vực sương mù chưa thăm dò.

c/ Trong quá trình hành quân có thể nhận được rương bảo vật. Khi hành quân đến thành trì không thuộc bất cứ thế lực nào, người chơi có thể đánh bại NPC bên trong để chiếm thành.

d/ Sau khi thành trì bị bao vây, người chơi bên trong thành trì bị bao vây không thể sử dụng chiến pháp.

 

http://img2.blog.zdn.vn/38436735.jpg

 

 e/ Khi hành quân đến thành trì của quốc gia khác, người chơi có thể đánh bại người chơi bên trong để chiếm thành.

f/ Thành trì càng nhiều, quốc lực càng mạnh, quân tư được thưởng càng nhiều.

g/ Bảng xếp hạng giết địch trên bản đồ thế giới căn cứ theo số quân địch đã giết trong quốc chiến để xếp hạng, phần thưởng là bạc.

h/ Trên chiến trường, khi quân số của một phe nhiều gấp 3 lần phe còn lại thì phe đông hơn có thể tiến hành đột kích, tức trực tiếp tấn công thành trì ở hậu phương địch cho đến khi quân số ít hơn đối phương 3 lần.

i/ Khi thành trì cách đô thành của một nước trong vòng 3 ô bị chiếm lĩnh, hệ thống sẽ điều động cấm vệ quân tham gia quốc chiến.

Thời gian diễn ra nhiệm vụ quốc gia hằng ngày:

10:00—12:00

15:00—17:00

20:00—22:00

Sáu loại nhiệm vụ quốc gia

(sau khi hoàn thành có thể nhân được rất nhiều điểm kinh nghiệm và tài nguyên)

1/ Chiếm lĩnh thành trì

 

http://img2.blog.zdn.vn/38436765.jpg

 

2/ Man Hoang xâm phạm

3/ Thi nhau giết địch

4/ Phú giáp thiên hạ

5/ Hội tỷ võ

6/ Mở mang bờ cõi.

Thăng cấp quốc gia

a/ Sau khi quốc gia thăng cấp, phần thưởng nhiệm vụ quốc gia trở nên phong phú hơn.

b/ Quốc gia cấp 3 có thể mua chuộc Man tộc xâm lược nước địch.

c/ Để thăng cấp quốc gia cần phải hoàn thành nhiệm vụ “Xuất chinh Man tộc”

 

http://img2.blog.zdn.vn/38436603.jpg