Đặc sắc

Bộ Trang Bị Huyền Thoại 1 [01-01-1970]

 

Bộ trang bị Thanh Long

Loại: Tăng máu (kèm theo binh lực)

Cách đạt được bản vẽ: Cấp 75, có thể mua bằng điểm trong cửa hàng.

Điều kiện hợp thành:

 


Trường hợp sử dụng thích hợp: Người chơi cấp Ảnh Đế có thể sử dụng mượn binh số lượng lớn hoặc người cần tiêu hao nhiều lương thực trong thời gian ngắn. Sau khi trang bị sẽ tăng khoảng 45000 binh lực, có thể tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm nhận được trong chiến đấu.

Võ tướng thích hợp: không hạn chế, trang bị thiết yếu để lên cấp nhanh chóng.

Bộ trang bị Bạch Hổ

Loại: Nâng cao sức tấn công.

Cách đạt được bản vẽ:

a/ Cấp 78, hoàn thành phụ bản cá nhân “Đơn kỵ cứu chúa” với đánh giá 5 sao.

b/ Cấp 85, mua bằng điểm trong cửa hàng.

Điều kiện hợp thành:

 

 

Bộ trang bị Chu Tước

Võ tướng thích hợp: Không hạn chế, lợi khí để lấy ít đánh nhiều, là vật mà võ tướng cấp thấp, phẩm chất thấp chán ghét và võ tướng cấp cao nhất định phải trang bị.

Trường hợp sử dụng thích hợp: Sử dụng khi tấn công người chơi có level và phòng ngự cao hơn mình hoặc dùng để đánh cấm vệ quân.

Loại: Nâng cao sức sát thương của chiến pháp.

Cách đạt được bản vẽ: Cấp 80, mua bằng điểm trong thương thành.

Điều kiện hợp thành:

 


Võ tướng thích hợp: Hạ Hồn Đôn, Cam Ninh, Hứa Chử.

Trường hợp sử dụng thích hợp: sử dụng khi tấn công người chơi có level và phòng ngự cao hơn hoặc đánh cấm vệ quân.

Bộ trang bị Huyền Vũ

Loại: Tăng sức phòng ngự.

Cách đạt được bản vẽ: Cấp 90, dùng điểm mua trong cửa hàng.

Điều kiện hợp thành: Nếu đã thiên về phòng ngự thì toàn bộ kỹ năng đều là Phòng Ngự 4 sao mới chính là vương đạo.

 


 

Võ tướng thích hợp: Không hạn chế (Trang bị phòng ngự nên không cần giải thích nhiều, ai thích thì mặc thôi)

Trường hợp sử dụng thích hợp: Nhiệm vụ phòng thủ quốc gia, công thành trong thời điểm không có nhiệm vụ quốc gia, giảm lượng lương thực tiêu hao.

Bộ trang bị Lăng Lí