Cao Thủ

Sử Dụng Thiết Có Hiệu Quả   [31-07-2015]

 

Thiết là tài nguyên khan hiếm nhất trong game, đặc biệt là trong thời kỳ đầu. Vậy thu thập và sử dụng thiết ra sao mới hợp lý Phương pháp của tôi rất đơn giản

Thu thập:

1/ Dùng vàng có được từ Đăng Nhập Mỗi Ngày nâng cấp khoáng trường, tế thần.

2/ Tích cực tham gia quốc chiến, khi rảnh rỗi có thể tìm đánh đội vận chuyển, tinh anh viễn chinh quân, cấm vệ quân của nước địch, phần thưởng không chỉ có thiết.

3/ Tích cực xử lý sự kiện thưởng thiết trên thế giới, nên nhớ đừng bỏ qua gỗ.

4/ Mua trong chợ.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/22154247_41389.jpg
 

Sử dụng:

1/ Không được vội vàng, hãy dự trữ thiết đến khi đủ nâng khoảng 3 cấp binh khí mới bắt đầu nâng cấp. Ít nhất có thể xuất hiện 6 lần bạo kích 4, 2 lần bạo kích 10, còn bạo kích 2 thì nhiều quá thống kê không hết.

2/ Cố gắng nâng cấp vũ khí sao cho đồng đều. Khi đúc hơn 50% thì nên ngừng lại, chuyển sang đúc vũ khí dưới 50%. Nếu vũ khí đúc trên 70% đề nghị chỉ đúc 1 lần, cho dù xuất hiện bạo kích hay không cũng không nên đúc tiếp vì nếu xuất hiện bạo kích 4 thì rất lãng phí, đó là chưa kể có thể xuất hiện bạo kích 10. Cấp binh khí càng lớn thì lượng sắt tiết kiệm được khi bạo kích 10 càng nhiều, một binh khí cao cấp nếu xuất hiện bạo kích 10 có thể tiết kiệm cả chục ngàn thiết. Nếu liên tục xuất hiện 2 lần bạo kích thì có thể tiếp tục đúc binh khí trên 80% vì tỷ lệ bạo kích liên tục rất thấp

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/22154424_94496.jpg
 

Trên chỉ là kinh của của cá nhân, chỉ có tính tham khảo.