Cao Thủ

Nâng Cấp Từ Lv60 Trở Đi [31-07-2015]

 

Đổi tướng

Kiến nghị người chơi không nên đổi tướng thường xuyên, đối với người chơi ít nạp thẻ, việc chiêu mộ võ tướng tím Mã Siêu cần phải trải qua 1 giai đoạn dài để nâng cấp. Do đó không nên thay đổi tướng liên tục để làm giảm nguồn tài nguyên và thời gian nâng cấp cho võ tướng khác. Trong việc chọn lựa võ tướng, Lữ Mông Công Thành Lợi Khí là bắt buộc phải chiêu mộ, có thể phân ra làm 2 trường hợp:

1. Nếu người chơi xuất thân từ quốc gia mạnh, có thể kết hợp Từ Hoảng, Tôn Sách, Hạ Hầu Đôn và Chúc Dung nên chọn một.. Tôn Sách công thủ đầy đủ, tiến khả công, lui khả thủ. Bởi vì ở tại cường quốc, Hạ Hầu Đôn và Chúc Dung đối với người chơi không tác dụng nhiều, sử dụng hay không tùy thuộc sở thích của người chơi thôi.

2. Nếu người chơi xuất thân từ quốc gia yếu hơn, có thể kết hợp Cam Ninh, Chúc Dung, Từ Hoảng. Cam Ninh đối với các lân cận gần Đô Thành thuộc tính công kích sẽ tăng rất cao, đây là tính quyết định để chọn Cam Ninh khi chơi ở quốc gia yếu. Ngoài ra còn Xuất hiện thêm tính năng giao hảo với các Man Tộc, đối với quốc gia yếu mà nói có thể dễ bị Man Tộc thâm nhập cướp bóc thành trì, cho nên ở những tình huống như vậy, Chúc Dung đối với Man Tộc lực sát thương và kinh nghiệm kỹ năng rất là hữu dụng.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/14112644_22795.jpg
 

Trang bị

Tất cả người chơi đều có thể trong thời gian ngắn đổi thành các trang bị Tím, trang bị tẩy luyện sẽ trở thành yếu tố nâng cấp nhanh chóng. Đầu tiên mọi người đều biết đến đó là dùng số binh bị đánh bại để tích luỹ kinh nghiệm nhiều, với lại việc tẩy luyện trang bị Tím tương đối khó khăn, đối với người chơi không nạp thẻ mà tẩy được đến cấp 3, 4 là quá tài giỏi rồi, về sau thì nên dùng Vàng để tẩy luyện, cho nên kiến nghị nên tẩy luyện trang bị thành thuộc tính Binh Lực, hoặc là Công Kích (Công Kích có thê nâng cao số sát địch, bảng xếp hạng, sát địch nhận rương đều có ích, như vậy sẽ nhận được nhiều tài nguyên, sẽ dễ dàng nâng cấp nhanh chóng)

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/14112704_21547.jpg
 

Đây là vấn đề chỉ thuộc về nâng cấp, cho nên người chơi nên chọn lựa thuộc tính Binh Lực và Công Kích là thích hợp nhất, các kĩ năng khác thì nên đợi đến cấp cao hơn nữa sẽ tính sau, nên tham gia khiêu chiến về chiến lực để hiểu rõ khả năng bản thân đến đâu để từ đó điều chỉnh lại.

Về phương diện binh khí tốt nhất là nên theo đẳng cấp mà thay đổi liên tục, nhưng đối với người chơi không nạp thẻ thì vấn đề này rất khó thực hiện, bởi vì lượng Thiết luôn luôn sẽ không đủ để nâng cấp binh khí. Đối với những tình huống như vậy, kiến nghị nên nâng cấp binh khí khi tích lũy được lượng Thiết trong 1 ngày và sử dụng hết trong lần nâng cấp, như vậy sẽ dễ đat được tỉ lệ bạo kích, làm giảm đi lượng tiêu hao Thiết (tẩy luyện trang bị nên dùng cách này, tích luỹ được 12 lần thì nên sử dụng hết trong lần nâng cấp.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/14112721_40635.jpg
 

Khi nâng cấp Binh Khí tốt nhất là không nên thiên về thuộc tính nào hết, chỉ cần 3 thuộc tính đều giống nhau thì được rồi, nhưng nếu chỉ một thuộc tính không đạt đến cấp số chỉ định sẽ rất khó để vượt qua các phó bản.

 Khoa kỹ

Gồm có 2 vấn đề rất cần thiết cần phải nâng cấp. Khi đạt đến cấp 60, nên nâng cấp khoa kỹ  “Khiêu Chiến 3”, tuy sát địch 3 đạt số lượng sát địch đến 250 vạn, nhưng người chơi chỉ cần phân bố chiến lực hợp lý cũng sẽ đạt đến tiêu chuẩn này. Khiêu chiến 3 khi sát địch tăng cao thì tình trạng số lượng bảo rương cũng sẽ tăng theo, Dạ Quang Bôi cũng sẽ có tỉ lệ xuất hiện cao hơn, và quan trọng hơn nữa là sát địch nhiều tiêu hao binh lực cũng nhiều, tiêu hao binh lực nhiều thì nhận được kinh nghiệm nhiều hơn.

Sau khi nâng cấp “Khiêu Chiến 3” tương ứng cũng phải nâng cấp lên “Cấp Binh 4”, tuy là có giảm tốc độ mộ binh và tăng lượng tiêu hao lúa, nhưng công thủ cũng tăng theo giúp đỡ rất nhiều trong việc nâng cao số quân sát địch và hoàn thành nhiệm vụ sát địch nhận rương và đề cao nhiệm vụ xếp hạng quốc chiến sẽ đạt được nguồn tài nguyên dồi dào trong việc mộ binh, thăng cấp kiến trúc.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/14112732_13649.jpg
 

Chiến đấu

Đầu tiên là phải tham gia quốc chiến, không chỉ nhận được kinh nghiệm thông thường mà còn có kinh nghiệm xếp hạng và kinh nghiệm xếp hạng quốc gia, tin rằng người chơi đạt cấp 60 đều nắm rõ điều này. Sau đó, quan trọng hơn nữa là đánh bại quân viễn chinh, có mang bạc, thiết, kinh nghiệm( nhưng không mang theo tài nguyên chính đó là lúa) chỉ cần đánh bại quân Viễn Chinh là có thể nhận được tài nguyên tương ứng.

Cho nên người chơi cần chú ý hướng đi tin tức hệ thống của Quân Viễn Chinh, họ xuất hiện đến đâu chúng ta đánh đến đó( khi quân Viễn Chinh tiến đánh chiếm lĩnh thành trì, thì người chơi nên tìm đến thành lân cận sao cho đường tiến quân của quân Viễn Chinh không đánh đến thành chúng ta đang đứng. Đơi đến khi quân Viễn Chinh chiếm thành quân ta sẽ để lại 1 vị tướng thủ thành, vị tướng này có mang theo tài nguyên, ta chỉ cần thu phục lại thành trì nơi quân Viễn Chinh đã chiếm đóng là có thê tăng lượng sát dịch và nhận được tài nguyên, và nâng cao bảng xếp hạng công thành, như vậy tấn công theo cách này còn hay hơn là cứ ở thành trì thủ thành)

Đối với phó bản, thì chỉ cần nâng cấp vũ khí và võ tướng đủ mạnh là có thể đánh 1 lần cho qua phó bản không cần phải tốn nhiều tài nguyên.