Cao Thủ

Nâng Cấp Nhanh Chóng Đến Cấp 50 [30-07-2015]

 

Căn cứ nhiệm vụ chính dễ dàng đạt đến cấp 30, khi vào giao diện thế giới, nên tiến công đánh Mê Vụ chiến. Đạt đến cấp 31 thì chiêu mộ “Nhan Lương”, lên trận bao gồm 3 võ tướng, tiếp theo là đến bản đồ thế giới xua tan sương mù, đạt đến cấp 32 đánh bại phó bản “Thuần Vu Quỳnh”, sẽ xuất hiện phó bản ẩn “Thẩm Phối”. Nếu thực lực đủ mạnh thì nên tổn hao tí vàng đánh thêm vài lần để tăng thêm nhiều kinh nghiệm.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/12155645_93818.jpg
 

Khi đánh bại Thẩm Phối đẳng cấp người chơi đã đạt đến 33-34, lúc này nên cập nhật trang bị cho võ tướng. Tiếp đến là vào thế giới xua tan Mê Vụ(Sương Mù), nhặt rương trên bản đồ, có thể nhặt được đủ bộ trang bị Vàng, đeo trang bị vào sát địch lấy rương, nhận kinh nghiệm... Khi đã đủ cấp để đánh Điền Phong và Hứa Du. Đánh bại Hứa Du, phó bản ẩn Viên Thuật sẽ xuất hiện, kiến nghị là nên đánh ít nhất 3 lần. Đánh xong thì đánh tiếp Văn Sửu trong phó bản, sau đó chiêu mộ Văn Sửu sa thải võ tướng Chu Thương, vị tướng có chiến pháp Xung Phong “Bảng tăng cường” không nên xem thường. Khi đổi sang võ tướng Văn Sửu xong là đi đánh đại quân “Viên Thiệu”. Đánh bại Viên Thiệu là sẽ mở ra phó bản tiếp theo “Tây Thục”. Lúc này đẳng cấp không đủ để đánh bại “Nghiêm Nhan”, có thể đến thế giới sát địch nhận toàn bộ rương.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/12155759_93839.jpg
 

Khi người chơi đạt đến cấp 40 đánh bại Nghiêm Nhan, có thể chiêu mộ vị tướng này thay cho võ tướng Trương Liêu. Đạt đến cấp 43 có thể chiêu mộ Mã Đại, có cần chiêu can62vo4 hay không tùy thuộc vào sở thích người chơi, bởi vì đạt đến cấp 46 có thể chiêu mộ võ tướng Đỏ “Bàng Đức”, chiến pháp đánh công 3 hàng, thuộc tính võ tướng cấp Vàng đương nhiên là sẽ không sánh nổi. Khi đánh bại Mã Đại sẽ xuất hiên 1 phó bản ẩn , mỗi lần đánh bại phó bản này sẽ nhận được 7200 điểm kinh nghiệm. Tiếp theo là hoàn thành 2 nhiệm vụ quốc gia, sẽ nhận được 40000 kinh nghiệm. Khi đánh quốc chiến, sẽ dễ dàng đạt đến cấp 50.  Đáng nói ở đây là khi đánh bại “Quân đoàn Tây Thục” sẽ xuất hiện phó bản ẩn “Lữ Bố phản loạn”. Bên trong có lượng kinh nghiệm lớn và tài nguyên tương ứng, kiến nghị là nên đánh 2 lần để nhận kinh nghiệm khủng và tài nguyên nhằm mục đích thăng cấp kiến trúc về sau.